Det bildande samtalet: Signum 100 år

Lördagen den 7 mars 2020
Norra Latin i Stockholm

Varmt välkommen att fira Signum 100 år med oss, under temat ”Det bildande samtalet”! Vi hoppas att dagen ska gestalta temat där målet med samtalen är att söka fördjupad förståelse snarare än att kora en vinnare.

Ulf Jonsson, chefredaktör för tidskriften Signum och författare till bland annat böckerna Med tanke på Gud (Artos, 2008), Habermas, påven och tron (Artos, 2009) och Med tanke på tron (Artos, 2018).


Copyright Det bildande samtalet: Signum 100 år – Med ensamrätt