Inledningsanförande: ”Humanism och bildning”

Anders Piltz är professor emeritus i latin vid Lunds universitet och författare till bland annat boken Det gråtande djuret: människans mångtydighet i europeisk tradition (Artos, 2012) och Medeltidens lärda värld (Artos, 2008). Anders inleder dagen med en föreläsning om humanism och bildning och kyrkans roll för detta.

Symposium: ”Vetenskap och bildning”

Lena Andersson är författare, ledarskribent och debattör och kom under 2019 ut med boken Om falsk och äkta liberalism (Liberal debatt) där Andersson driver tesen att vi behöver återerövra ett filosofiskt och metafysiskt tänkande som gått förlorat under empirismens tidevarv.

Lena deltar under dagen i symposiet om vetenskapens betydelse för bildningen och plats i en bildad persons världsbild.

Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Södertörns högskola och författare till bland annat Det omätbaras renässans: en uppgörelse med pedanternas världsherravälde (Volante förlag, 2018). Jonna deltar under dagen i symposiet om vetenskapens betydelse för bildningen och plats i en bildad persons världsbild.

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och författare till bland annat Alternativa fakta: om kunskapen och dess fiender (Fri Tanke förlag, 2017). Åsa deltar under dagen i symposiet om vetenskapens betydelse för bildningen och plats i en bildad persons världsbild.

Symposium: ”Religion och bildning”

Gösta Hallonsten är professor emeritus i systematisk teologi vid Lunds universitet och författare till bland annat Orden och erfarenheten. Teologiska reflexioner om hur Gud ger sig tillkänna. (Arcus, 2012).

Gösta är också medlem i Signums redaktionskommitté och deltar under dagen i symposiet om religion och bildning: hur ser ett intellektuellt förhållningssätt till religiös tro ut? Bör religiös tematik spela någon roll i en bildad persons liv?

Katrine Marçal är författare, programledare och debattör. Bland hennes böcker märks Det enda könet (Albert Bonniers förlag 2012) och Vänstern vid randen av den fjärde industriella revolutionen (Timbro förlag, 2017).

Katrine deltar under dagen i symposiet om religion och bildning: hur ser ett intellektuellt förhållningssätt till religiös tro ut? Bör religiös tematik spela någon roll i en bildad persons liv?

Svante Nordin är professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet och författare till en lång rad böcker, däribland Filosofins historia (Studentlitteratur, 2017) och Ingemar Hedenius: en filosof och hans tid (Natur & Kultur, 2004).

Svante deltar under dagen i symposiet om religion och bildning: hur ser ett intellektuellt förhållningssätt till religiös tro ut? Bör religiös tematik spela någon roll i en bildad persons liv?

Avslutande föredrag:
”Faith or self-optimization: some reflections on the role of the Church in contemporary culture”

Hans Joas är sociolog, professor vid Humboldt-Universität Berlin, hedersdoktor bland annat vid Uppsala universitet och författare till en lång rad böcker, däribland The Genesis of Value (University of Chicago Press, 2002) och Do We Need Religion? On the Experience of Self-transcendence (Routledge, 2008). Professor Joas håller det avslutande föredraget på dagen som följs av en frågestund.

%d bloggare gillar detta: