Välkommen att fira Signum 100 år!

Varmt välkommen att fira Signum 100 år med oss, under temat ”Det bildande samtalet”!

Firandet äger rum den 7 mars 2020 på Norra Latin i Stockholm och deltar gör några av Sveriges mest intressanta akademiker, filosofer och skribenter: Lena Andersson, Jonna Bornemark, Gösta Hallonsten, Katrine Marçal, Svante Nordin, Anders Piltz, Åsa Wikforss, samt Hans Joas, professor i sociologi vid Humboldt-Universität i Berlin.

Ulf Jonsson, chefredaktör för tidskriften Signum och författare till bland annat böckerna Med tanke på Gud (2004) och Med tanke på tron (2018).

En introduktion till temat: det bildande samtalet

Med temat ”det bildande samtalet” vill vi dels uppmärksamma Signums publicistiska uppdrag, att vara en arena för det fördjupande samtalet om det som på djupet angår människan, dels lyfta fram det bildande samtalet i kontrast till det opinionsbildande samtalet. 

Det bildande samtalet syftar inte till att kora en vinnare utan istället till en fördjupad förståelse, där båda parter kan komma att förändras av samtalet. Det opinionsbildande samtalet ingår i ett demokratiskt samhälle, men om det tystar det bildande samtalet ökar risken för polarisering, populism och halvsanningar i offentligheten.

De bildande samtal Signum vill föra gäller nu särskilt de så viktiga relationerna mellan vetenskap och bildning, liksom mellan religion och bildning:

Vilken roll bör vetenskapen ha i en bildad människas världsbild? Hur långt räcker vetenskapen för att forma vår världsbild och vilka andra källor behöver vi? Vilka källor vilar vetenskapen på?

Hur ser ett intellektuellt förhållningssätt till religiös tro ut? Bör religiös tematik spela någon roll i en bildad människas liv? Kan religiösa röster tillföra något även i ett samhälle som till största delen är sekulärt?

%d bloggare gillar detta: